Kai Leo Nui

DJ Mermaid

Thursday, inactive

djmermaidktuh.tumblr.com

Kai Leo Nui with DJ Mermaid, every Thursday from 3pm-6pm is broadcasted in both English and Hawaiian featuring Hawaiian music from ancient chants to the modern compositions of today. Every show is structured with the two book end hours dedicated to vinyl selections while the middle hour will show case what’s new and upcoming in the Hawaiian music scene. Shows range in variety, feel and sub-genres of Hawaiian music from the chanting voice of Tom Kaulaheaonamoku Hiona to the booming and complex orchestrations of Jack de Mello, each show varies in flow and composition. The show is done in both Hawaiian and English to give non-Hawaiian speaking listeners a chance to understand the complexities of Hawaiian music which would otherwise be lost in translation.   He papahana lekio keia i hoolaha ia ma ka olelo Hawaii a me ka olelo Haole. Ua hookumu ia i hiki i na lehulehu olelo Hawaii ole ke hoomaopopo i ka nani o na mele Hawaii a me na moolelo o ia mau mele. Hoohanohano ia na mele Hawaii mai na wa like ole – mai ka wa kahiko o na leo oli a hiki loa aku i keia au e holo nei. Okoa ke kaila a me ke ano o kela keia papahana i kela keia pule, i mea e hoike ai na kulana like ole o na mele Hawaii, a me na puukani kekahi. O ka hola mua me ka hola hope, ua hoolaa ia no na mele kahiko me na mele i hoopaa ia ma na pa leo wale no. A laila o ka hola waena, oia ka hola i hoolaa ia no na mele hou i hoopuka ia i keia mau la.  E na hoa pepeiao, e alu mai a e luu pu kakou i ke kai hohonu!   Archived shows can be streamed here: http://www.mixcloud.com/djmermaid/

Download weekly archive.

This entry was posted in Hawaiian, Radio Shows, Specialties and tagged . Bookmark the permalink. Trackbacks are closed, but you can post a comment.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>