Kīpuka Leo

Hosted by:

Genre:


Mālama ‘ia ke Kīpuka Leo i nā Lāpule mai ka 3:00 ‘auinalā a ka 6:00 ahiahi. Ma ke Kīpuka Leo, ho‘olele ‘ia nā mele Hawai‘i like ‘ole, mai ka wā i loa‘a ‘ole ai paha ka pila, a he leo wale nō paha i ho‘okani pū ‘ia me ka mea hula, a kēia wā e ne‘e nei o nā pila he lehulehu e ho‘okani ‘ia a e loa‘a ai ho‘i he mele hawai‘i.

‘O ka ‘ōlelo ka mea nui o ke Kīpuka Leo; e ‘ole ka ‘ōlelo e loa‘a ‘ole ai ka mele. Hō‘ike ke KL i nā ‘ano mele e lohe pono ‘ia ai ka ‘ōlelo, no ka mea ho‘i, i kekahi manawa o kēia wā, ‘o ka ho‘okani pila ka mea nui o ka mele Hawai‘i.

Ma loko o ia mau hola ‘ekolu o ka Lāpule ‘auinalā, lohe ‘ia nā ‘ano ‘oko‘a o nā mele Hawai‘i i ‘okileo ‘ia ho‘i ma nā wā like ‘ole o ke kenekulia iwakālua. ‘O kekahi hapalua o nā mele, aia nō lākou ke waiho nei ma luna o ka pā leo. ‘O nā mele ‘ē a‘e, aia nō paha ma ka pā sēdē, ma ka wikiō, a ma ke ‘ano hou loa paha.

‘O ka pahuhopu nui o ke Kīpuka Leo ka hō‘ono‘ono ‘ana i ka po‘e anaina ho‘olohe me ka ‘īna‘i pū i ka ‘ōlelo a me ka mele kama‘āina o ka ‘āina, i nanea ho‘i ka pepeiao o kānaka! He ‘ono nō ka mele Hawai‘i, na wai lā ho‘i e ‘ole!?

Schedule

  • Sunday - 3:00 pm - 6:00 pm

Playlists

Blog Posts